Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Trunguong2.bh trong 05:03:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24199Tiêu đề: Sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Trunguong2.bh trong 05:03:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2016
Thầy cô giúp em bài này với ạ ^^
_ Trong thí nghiệm Iang dùng 2 ánh sáng có bước sóng lamda 1 = 0.6 um , lamda 2 = 0.4 um. Số vân có màu không đơn sắc nằm trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 3 của lamda 1 là ??


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:26:16 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2016
Thầy cô giúp em bài này với ạ ^^
_ Trong thí nghiệm Iang dùng 2 ánh sáng có bước sóng lamda 1 = 0.6 um , lamda 2 = 0.4 um. Số vân có màu không đơn sắc nằm trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 3 của lamda 1 là ??

Xem hướng dẫn