Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dodaihocnhe trong 10:25:49 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24180Tiêu đề: Em xin hỏi Bài đồ thị sóng cơ khó
Gửi bởi: dodaihocnhe trong 10:25:49 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2016
Các thầy cho em hỏi bài này với ạ! Em cảm ơn ạ!
Hình vẽ dưới đây biểu diễn hình dạng của một sợi dây đang có sóng dừng với tần số f = 20 Hz. Biết các đường 3, 2, 1 lần lượt là hình dạng sợi dây ở thời điểm t, t + Δt, t + 3Δt. Giá trị của Δt nhỏ nhất là
 
   A. 1/160 s      B. 1/80 s      C. 1/240 s      D. 1/120 s
(https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13392165_1769286666691660_3366485784886620086_o.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: Em xin hỏi Bài đồ thị sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:25:35 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2016
Các thầy cho em hỏi bài này với ạ! Em cảm ơn ạ!
Hình vẽ dưới đây biểu diễn hình dạng của một sợi dây đang có sóng dừng với tần số f = 20 Hz. Biết các đường 3, 2, 1 lần lượt là hình dạng sợi dây ở thời điểm t, t + Δt, t + 3Δt. Giá trị của Δt nhỏ nhất là
 
   A. 1/160 s      B. 1/80 s      C. 1/240 s      D. 1/120 s

Xem hướng dẫn đính kèm