Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 08:45:44 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24171Tiêu đề: 2 câu sóng và điện đề sở GD cà mau xin giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 08:45:44 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2016
Nhờ thầy cô giúp em 2 câu này

1)  đoạn mạch AB có R=30. Cuôn dây có r= 10 với độ tự cảm L và điện dung C . M là điểm giữa R và L . Điện thế hiệu dụng của mạch là 120v . Điều chỉnh C để U(MB) cực tiểu  . Giá trị này là
A. 120
B. 90
C. 60
D. 30

Câu 2) trên môt sợi dây đàn hồi có 3 điểm M, N, P  trong dó N là trung điểm MP . Trên dây có một sóng truyền từ M tới P với chu kỳ T> 0,5s.  Đường liền mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1.  Hình nét đứt là tại thời điểm t2= t1+ 0,5s  . M. N. P là vị trí cân bằng của chúng trên dây  . Coi biên độ sóng không đổi . Tại thời điểm ban đầu to= t1-1/9s vân tốc dao động của N là
A. -3,53
B. 4,98
C. -3,53
D. -4,98
Hình vẽ đính kèm . Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng và điện đề sở GD cà mau xin giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:46:45 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2016
Nhờ thầy cô giúp em 2 câu này

1)  đoạn mạch AB có R=30. Cuôn dây có r= 10 với độ tự cảm L và điện dung C . M là điểm giữa R và L . Điện thế hiệu dụng của mạch là 120v . Điều chỉnh C để U(MB) cực tiểu  . Giá trị này là
A. 120
B. 90
C. 60
D. 30
Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng và điện đề sở GD cà mau xin giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:19:01 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2016

Câu 2) trên môt sợi dây đàn hồi có 3 điểm M, N, P  trong dó N là trung điểm MP . Trên dây có một sóng truyền từ M tới P với chu kỳ T> 0,5s.  Đường liền mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1.  Hình nét đứt là tại thời điểm t2= t1+ 0,5s  . M. N. P là vị trí cân bằng của chúng trên dây  . Coi biên độ sóng không đổi . Tại thời điểm ban đầu to= t1-1/9s vân tốc dao động của N là
A. -3,53
B. 4,98
C. -3,53
D. -4,98
Hình vẽ đính kèm . Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu sóng và điện đề sở GD cà mau xin giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 01:27:57 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2016
Riêng đạng bài sóng này là em ko hiểu dc . Gặp dạng này thường bó tay . Mấu chốt giải nhưng bài này cần vững kiến thức phần nào vậy thầy