Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 11:10:49 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24161Tiêu đề: DXC có w thay đổi cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 11:10:49 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2016
thông thường khi gặp bài DXC có w thay đổi để Uc max thì dùng :
[tex]2L>CR^2[/tex]
[tex]U_{Cmax}=\frac{2UL}{R\sqrt{4LC-R^2C^2}}[/tex]
vậy nếu khi mạch là RL,r,C (cuộn dây k thuần cảm) thì thay đổi w để Uc max nếu thỏa mãn 2L>C(R+r)^2 thì thay R=R+r như dưới đây có đúng không?
[tex]U_{Cmax}=\frac{2UL}{(R+r)\sqrt{4LC-(R+r)^2C^2}}[/tex]
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: DXC có w thay đổi cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:13:09 AM Ngày 03 Tháng Sáu, 2016
thông thường khi gặp bài DXC có w thay đổi để Uc max thì dùng :
[tex]2L>CR^2[/tex]
[tex]U_{Cmax}=\frac{2UL}{R\sqrt{4LC-R^2C^2}}[/tex]
vậy nếu khi mạch là RL,r,C (cuộn dây k thuần cảm) thì thay đổi w để Uc max nếu thỏa mãn 2L>C(R+r)^2 thì thay R=R+r như dưới đây có đúng không?
[tex]U_{Cmax}=\frac{2UL}{(R+r)\sqrt{4LC-(R+r)^2C^2}}[/tex]
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Chỉ cần thay R trong hệ thức ban đầu bằng tổng R + r