Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 02:11:14 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24131Tiêu đề: Phóng xa - dien xoay chieu xin giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 02:11:14 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2016
Nhờ thầy cô giúp em bài này
1/ cho mạch điện mắc theo thứ tự R. L. C  CÓ C thay đổi . 3 vôn kế đo Ủr,   UL và UC. Ghi lại số chỉ lớn nhất của từng vôn kế thấy Uc(mãx)= 3UL(mãx) hỏi  Uc(mãx)= bao nhiêu lần ỦR mãx


2/ tiêm vào máu bệnh nhân 10 ml đung dịch chứa Na(24) có chu ky bán rã T= 15h .nồng độ là 10^-3 M . Sau 6h. Rút ra 10 ml máu tìm thấy 1.5.10^-8 mol.  Na(24) . Hỏi thể tích máu người đuọocw tiêm là . Coi như Na phân bố đều


Tiêu đề: Trả lời: Phóng xa - dien xoay chieu xin giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:48:40 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2016
Nhờ thầy cô giúp em bài này
1/ cho mạch điện mắc theo thứ tự R. L. C  CÓ C thay đổi . 3 vôn kế đo Ủr,   UL và UC. Ghi lại số chỉ lớn nhất của từng vôn kế thấy Uc(mãx)= 3UL(mãx) hỏi  Uc(mãx)= bao nhiêu lần ỦR mãx

C thay đổi:

URmax hoặc ULmax là cộng hưởng : URmax = U;  ULmax = U/R.ZL

UCmax là " tự hưởng" :  [tex]U_C_m_a_x=\frac{U}{R}\sqrt{R^2+Z_L^2}[/tex]

UCmax = 3ULmax => [tex]R=2\sqrt{2}Z_L[/tex]

[tex]\frac{U_C_m_a_x}{U_R_m_a_x}=\frac{1}{R}\sqrt{R^2+Z_L^2}=3/2\sqrt{2}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Phóng xa - dien xoay chieu xin giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:51:31 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2016
2/ tiêm vào máu bệnh nhân 10 ml đung dịch chứa Na(24) có chu ky bán rã T= 15h .nồng độ là 10^-3 M . Sau 6h. Rút ra 10 ml máu tìm thấy 1.5.10^-8 mol.  Na(24) . Hỏi thể tích máu người đuọocw tiêm là . Coi như Na phân bố đều

Khối lượng ban đầu Na là : mo = n.24 = CV.24 = 24.10^-5 (g)

Sau 6h, khối lượng Na còn lại trong cơ thể: m = mo.2^(-6:15) = 1,81886 (g)

Khối lượng Na có trong 10ml máu khi rút ra: m' = n'.24 = 3,6. 10^-7 (g)

Coi Na phân bố đều: V/V' =  m/m' => V = 5 lít.