Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 09:28:49 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24130Tiêu đề: Con lắc lo xo và quang phổ Hydro xin giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:28:49 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2016
nhờ thầy cô và các bạn trên forum giải dùm em 2 câu này
1) giả sử  nguyên tử trong đám khí hydro được kích thích lên mức năng lương nào đó . rồi nó tự phát chuyển sang mức năng lượng thấp hơn và phát ra các bức xạ năng lượng. kết quả là tổng số vach của 3 dạy Laiman, balmer, pasen =45 . hổi tổng số vạch còn lại của quang phổ hydro là
A- 73
B 62
C 91
D  85

2)    2 con lắc lo xo có m1=2 m2 dao dddh trực ngang. vi trí cân băng của chúng lần lượt là O1 và O2 . chọn O1 làm gốc tọa độ , chiều dương từ O1 đến O2
con lắc M1 có  pt x1=4cos(4[tex]\Pi[/tex]t +[tex]\frac{\Pi }{3}[/tex])       x2=  12+4cos(4[tex]\Pi[/tex]t  -    [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex])
tìm khoảng cách gần nhất giữa chúng
A- 5.25
B 8.44
C10.53
D 6.34
em giải ra câu D ko chắc có đúng ko


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lo xo và quang phổ Hydro xin giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 02:44:40 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2016
Up lên xin giup đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lo xo và quang phổ Hydro xin giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:43:30 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2016
nhờ thầy cô và các bạn trên forum giải dùm em 2 câu này
1) giả sử  nguyên tử trong đám khí hydro được kích thích lên mức năng lương nào đó . rồi nó tự phát chuyển sang mức năng lượng thấp hơn và phát ra các bức xạ năng lượng. kết quả là tổng số vach của 3 dạy Laiman, balmer, pasen =45 . hổi tổng số vạch còn lại của quang phổ hydro là
A- 73
B 62
C 91
D  85


Xem hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lo xo và quang phổ Hydro xin giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:49:36 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2016
nhờ thầy cô và các bạn trên forum giải dùm em 2 câu này


2)    2 con lắc lo xo có m1=2 m2 dao dddh trực ngang. vi trí cân băng của chúng lần lượt là O1 và O2 . chọn O1 làm gốc tọa độ , chiều dương từ O1 đến O2
con lắc M1 có  pt x1=4cos(4[tex]\Pi[/tex]t +[tex]\frac{\Pi }{3}[/tex])       x2=  12+4cos(4[tex]\Pi[/tex]t  -    [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex])
tìm khoảng cách gần nhất giữa chúng
A- 5.25
B 8.44
C10.53
D 6.34

Em tính đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lo xo và quang phổ Hydro xin giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 03:45:36 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2016
nhờ thầy cô và các bạn trên forum giải dùm em 2 câu này
1) giả sử  nguyên tử trong đám khí hydro được kích thích lên mức năng lương nào đó . rồi nó tự phát chuyển sang mức năng lượng thấp hơn và phát ra các bức xạ năng lượng. kết quả là tổng số vach của 3 dạy Laiman, balmer, pasen =45 . hổi tổng số vạch còn lại của quang phổ hydro là
A- 73
B 62
C 91
D  85

Thưa thầy sao giải ra n=16 thì ta chọn E17 mà ko phải E16 . Và khi nó là E17 thì làm sao tính đuoc tổng các bức xạ . Trước giờ em toàn đếm bằng tay . Trong chương trình chưa thấy bao giờ cao quá mức P
Xem hướng dẫn đính kèm