Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: CaNgo.10BH trong 10:59:16 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24123Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: CaNgo.10BH trong 10:59:16 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2016
Nhờ giúp đỡ...


1. Con lắc lò xo có độ cứng k=50N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, phẳng, nhẵn. Hệ 2 vật gồm m1=250g dán với m2=m1. Tại thời điểm ban đầu giữ 2 vật ở vị trí mà lò xo nén 6cm rồi buông nhẹ. Chọn gốc thời gian khi buông 2 vật. Chỗ gắn 2 chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 0.75N. Thời điểm 2 vật tách khỏi nhau:
A.[tex]\frac{\pi }{15}[/tex]                                             B.[tex]\frac{\pi }{10}[/tex]
C.[tex]\frac{\pi }{30}[/tex]                                             D.[tex]\frac{\pi }{20}[/tex]

2. Con lắc lò xo treo với độ cứng k và khối lượng m. Nâng vật lên đến vị trí mà lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều heo phương thẳng đứng với biên độ 3,6cm. Lấy g=10[tex]m/s^{2}[/tex]. Công suất tức thời cực đại của trọng lực tắc dụng lên vật trong quá trình dao động:(mW)
A.126
B.364
C.216
D.436

Cám ơn =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:20:38 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2016
Nhờ giúp đỡ...


1. Con lắc lò xo có độ cứng k=50N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, phẳng, nhẵn. Hệ 2 vật gồm m1=250g dán với m2=m1. Tại thời điểm ban đầu giữ 2 vật ở vị trí mà lò xo nén 6cm rồi buông nhẹ. Chọn gốc thời gian khi buông 2 vật. Chỗ gắn 2 chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 0.75N. Thời điểm 2 vật tách khỏi nhau:
A.[tex]\frac{\pi }{15}[/tex]                                             B.[tex]\frac{\pi }{10}[/tex]
C.[tex]\frac{\pi }{30}[/tex]                                             D.[tex]\frac{\pi }{20}[/tex]

Lực kéo tác dụng lên m2 đạt 0,75N thì bị bong ra và lúc này lò xo dãn đoạn x

T = pi/5s, w = 10 rad/s

F2 = m2.a => độ lớn:  a = 3m/s^2 => độ lớn  x = 3cm

vậy con lắc đi từ biên => O => dãn 3 cm = A/2   =>   t = T/4  + T/12  = pi/15s,  đáp án A.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:35:52 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2016

2. Con lắc lò xo treo với độ cứng k và khối lượng m. Nâng vật lên đến vị trí mà lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều heo phương thẳng đứng với biên độ 3,6cm. Lấy g=10[tex]m/s^{2}[/tex]. Công suất tức thời cực đại của trọng lực tắc dụng lên vật trong quá trình dao động:(mW)
A.126
B.364
C.216
D.436

Câu này thiếu k hoặc m.

Công suất tức thời p = A/t = FScos(alpha)/t = F.v. cos(alpha), xét cs tức thời cực đại nên cos(alpha) = 1 => p = F.v

Với trọng lực thì F = P = mg => Công suất tức thời trọng lực là p = mg.v

mg là hằng số, đề p max thì v phải max =>  [tex]p_m_a_x=mg.A\omega =k\Delta l.A.\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}[/tex]

với [tex]A=\Delta l[/tex]