Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 10:52:18 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24122Tiêu đề: 1 bài sóng dừng dạng giống đề thi dh 2014 cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 10:52:18 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2016
trên 1 sợi dây dàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa 2 nút song liên tiếp là 6cm. tren dây có những phần tử dao động với f=5Hz và biên độ lớn nhất là 3cm. Gọi N là vị trí của 1 nút sóng, C,D là 2 phần tử trên dây ở 2 bên của N và có VTCB cách N 1 khoảng lll 8cm và 7,5cm. tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 2,25cm và đang hướng ra xa VTCB. Vào thời điểm t2=t1+37/24s , phần tử D có li độ :
a -1,5cm
b 1,5cm
c -0,75cm
d 0,75cm
p/s:
lamda =12cm . biên độ bụng =a=1,5cm
ptr dao động của M bất kì trên dây cách nút 1 đoạn d :[tex]u=2acos(\frac{2\pi d}{\lambda }+\frac{\pi }{2})cos(wt-\frac{\pi }{2})[/tex]
=>[tex]u_{c}=\frac{3\sqrt{3}}{2}cos(10\pi t-\frac{\pi }{2});u_{D}=\frac{-3\sqrt{2}}{2}cos(\frac{2\pi}{T}t-\frac{\pi }{2})[/tex]
[/tex] vì C,D nằm ở 2 bó sóng liên tiếp qua nút N nên dd ngược pha nhau
tại thời điểm t1 : uc=1,5=> [tex]cos(10\pi t-\frac{\pi }{2})=\frac{\sqrt{3}}{2}=>uD=-\frac{3\sqrt{6}}{4}[/tex] , uc đi về biên dương =>uD đi về biên âm
t2=t1+37/24=t1+7T+T/12+7T/120
 khi đi hết 7T thì uD lại ở đúng vị trí cũ và theo chiều cũ, là -A căn 3 /2 +T/12 sẽ đi đến biên âm. giờ cần tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian 7T/120 : [tex]wt=arccos\frac{\left|x \right|}{A}=>\left|x \right|=2,536..[/tex]

=> k có d.a  8-x 8-x 8-x 8-x
 


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng dừng dạng giống đề thi dh 2014 cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:31:25 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2016
Bạn tách thời gian sai rồi t2 = t1 + 7T + T/2 + 5T/24 đáp án B. 1,5cm


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài sóng dừng dạng giống đề thi dh 2014 cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 10:53:49 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2016
Bạn tách thời gian sai rồi t2 = t1 + 7T + T/2 + 5T/24 đáp án B. 1,5cm
e cảm ơn thầy.  :D :D