Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: l.truc261 trong 02:23:02 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24113Tiêu đề: Bài toán truyền tải điện khó
Gửi bởi: l.truc261 trong 02:23:02 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2016
Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền là U và ở B lắp một máy hạ áp với tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp k=30 thì đáp ứng được 20/21 nhu cầu điện năng ở B. Bây giờ, nếu muốn cung cấp đủ điện cho B thì dùng máy hạ áp có k bằng bao nhiêu? Coi hệ số công suất luôn bằng 1, bỏ qua mất mát năng lượng trong máy biến áp.
A. 63                         B. 58                        C.53                                     D.44


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán truyền tải điện khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:20:59 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2016
Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường dây một pha. Nếu điện áp truyền là U và ở B lắp một máy hạ áp với tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp k=30 thì đáp ứng được 20/21 nhu cầu điện năng ở B. Bây giờ, nếu muốn cung cấp đủ điện cho B thì dùng máy hạ áp có k bằng bao nhiêu? Coi hệ số công suất luôn bằng 1, bỏ qua mất mát năng lượng trong máy biến áp.
A. 63                         B. 58                        C.53                                     D.44

Câu này trong đề chuyên Vinh lần 3. Bạn đánh thiếu 1 ý: lúc sau điện áp nơi truyền đi là 2U.

Gọi điện áp nơi tiêu thụ ( bên đầu thứ cấp) là U2 = Uo, công suất tiêu thụ 1 hộ dân là Po.

Ban đầu: U1 = 30Uo    ;  20Po = U1.I1 = 30Uo.I1  (1)
Sau đó: U'1 = xUo        ;  21Po = U'1.I'1 = xUo.I'1   (2)

với I'1 = 0,5I1,  lập tỉ số (1) và (2) giải ra x = 63.