Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ChiBeoKiuNo1 trong 07:34:52 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24106Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: ChiBeoKiuNo1 trong 07:34:52 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2016
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đèn sợi đốt giống nhau ghi 100V-100W mắc song song rồi mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có L=1/pi (H) rồi nối tiếp tụ C=2.10^(-4)/pi (F) Hiệu điện thế xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch AB có biểu thức U=Uocos(100pit)(V) thì thấy 2 đèn sáng bt, nếu 1 đèn bị cháy thì công suất tiêu thụ trên mạch đó là ?