Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huonggiang980730 trong 10:32:39 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24097Tiêu đề: Điên xc- cllx
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 10:32:39 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2016
mong mn giúp em giải 2 bài này. Cám ơn :x
1. Đặt diên áp u=[tex]150\sqrt{2}\cos \omega t[/tex] ( w ko đổi) vào đm AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r, giữa NB là tụ. Khi R=[tex]75\Omega[/tex] thì biến trở R có công suất cực đại và thêm bất kì tụ C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với C thì UNB vẫn giảm. Biết r, ZL, ZC và tổng trở là số nguyên. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là
A. 32,8125W     B. 65,625W       C. 300W       D. 21,6125W
2. Một cllx nhẹ có k=10N/m vật nhỏ có khối lượng 300g đặt trên mặt sàn nằm ngang. Đặt lên Vật nhỏ đó đặt một vật có m=100g, hệ số ma sát trượt giữa 2 vật là 0,1. Cho hệ dd vs A=3cm. Khi hệ cách VTCB 2cm thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên m là:
A.0,03N       B.0,15N       C.0,05N       D.0,4NTiêu đề: Trả lời: Điên xc- cllx
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:46:29 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2016
mong mn giúp em giải 2 bài này. Cám ơn :x

2. Một cllx nhẹ có k=10N/m vật nhỏ có khối lượng 300g đặt trên mặt sàn nằm ngang. Đặt lên Vật nhỏ đó đặt một vật có m=100g, hệ số ma sát trượt giữa 2 vật là 0,1. Cho hệ dd vs A=3cm. Khi hệ cách VTCB 2cm thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên m là:
A.0,03N       B.0,15N       C.0,05N       D.0,4N


Hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Điên xc- cllx
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 07:40:23 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2016
tại sao lực ma sát lại là lực phục hồi ạ? Thầy có thể phân tích các lực tác dụng cho em đc ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Điên xc- cllx
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:30:03 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2016
Có 3 lực tác dụng lên vật m : trọng lực ; phản lực của M và lực ma sát của M đặt lên m

Hai lực đầu có phương thẳng đứng nên chỉ có lực ma sát gây ra dao động cho vật m


Tiêu đề: Trả lời: Điên xc- cllx
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 11:22:15 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2016
Mn giúp em nốt bài 1 vs ạ


Tiêu đề: Trả lời: Điên xc- cllx
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:25:24 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2016
mong mn giúp em giải 2 bài này. Cám ơn :x
1. Đặt diên áp u=[tex]150\sqrt{2}\cos \omega t[/tex] ( w ko đổi) vào đm AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r, giữa NB là tụ. Khi R=[tex]75\Omega[/tex] thì biến trở R có công suất cực đại và thêm bất kì tụ C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với C thì UNB vẫn giảm. Biết r, ZL, ZCtổng trở là số nguyên. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là
A. 32,8125W     B. 65,625W       C. 300W       D. 21,6125WEm xem kĩ lại có điều kiện : tổng trở là số nguyên. không ?


Tiêu đề: Trả lời: Điên xc- cllx
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 08:03:28 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2016
Đề bài có dữ kiện đó ạ.