Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kỳ Anh trong 10:40:39 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24094Tiêu đề: Một bài toán về điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Kỳ Anh trong 10:40:39 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2016
Đặt điện áp u=240 căn 2 *cos(100pi.t) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự R=50 (ohm), tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L. Khi điều chỉnh C đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng Urc đạt giá trị cực tiểu bằng 90V. Điện trở thuần của cuộn dây là
A.24 (ohm)    B.16 (ohm)    C.30 (ohm)   D. 40(ohm)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:25:56 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2016
Không có hình vẽ nên chưa rõ UrC

Xem thử hướng dẫn đính kèm