Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Bùi Quang Huy LTV trong 09:13:54 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24092Tiêu đề: Năng lượng của phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: Bùi Quang Huy LTV trong 09:13:54 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2016
Bắn hạt nơtron có động năng [tex]2MeV[/tex] vào hạt nhân Liti đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân sinh ra hạt [tex]\alpha [/tex] và hạt nhân [tex]{}_{1}^{3}H[/tex], không kèm theo bức xạ gamma. Hai hạt bay ra hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng [tex]15{}^\circ ,30{}^\circ [/tex]. Coi khối lượng mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng của phản ứng là bao nhiêu?
A.   1,52MeV
B.   -1,52MeV
C.   1,66MeV
D.   -1,66MeV

Mình không biết giải bài này. Mong mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Năng lượng của phản ứng hạt nhân
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 10:59:48 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2016
Hướng dẫn
kn=2 [tex]\rightarrow p[/tex]n=2
Vẽ hình dựa trên ĐLBT động lượng
Áp dụng định lý sin tìm ra động lượng H và [tex]\alpha .[/tex]. Suy ra động năng rồi tìm năng lượng pư