Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: davidsilva98 trong 11:04:46 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24087Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: davidsilva98 trong 11:04:46 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2016
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=120\sqrt{2}coswt(V)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp thì cường độ dòng điện là [tex]i_{1}=2cos(wt-\frac{\pi }{4})(A)[/tex]. Nếu bỏ tụ điện C ra thì cường độ dòng điện qua mạch là [tex]i_{2}=2cos(wt+\frac{\pi }{4})(A)[/tex]. Tìm công suất của mạch.

Em có thắc mắc về dữ kiện bài toán mong mọi người giúp đỡ

Do [tex]I_{01}=I_{02}[/tex] nên tổng trở bằng nhau. Suy ra [tex]R^2+(Z_{L}-Z_{C})^2=R^2+Z_{L}^2\Rightarrow Z_{C}=2Z_{L}[/tex]

Khi đó [tex]i_{1}[/tex] sớm pha hơn [tex]u[/tex] nhưng theo giả thiết thì [tex]i_{1}[/tex] trễ pha hơn [tex]u[/tex]

Mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong1891 trong 11:14:46 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2016
Từ chỗ này

Do [tex]I_{01}=I_{02}[/tex] nên tổng trở bằng nhau. Suy ra [tex]R^2+(Z_{L}-Z_{C})^2=R^2+Z_{L}^2\Rightarrow Z_{C}=2Z_{L}[/tex]


Tái sao lại kết luận
Trích dẫn
Khi đó i_{1} sớm pha hơn u


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: davidsilva98 trong 06:41:17 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2016
Do [tex]Z_{C}=2Z_{L}[/tex] nên mạch có tính dung kháng nên [tex]u[/tex] trễ pha hơn [tex]i_{1}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong1891 trong 08:23:22 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2016
có vẻ thế thật;
có lẽ là đầu bài sai rồi (có lẽ là không phải nhấc tụ ra mà là bỏ quận cảm ra cũng lên )