Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTL9 trong 11:59:22 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24074Tiêu đề: Bài toán tụ xoay
Gửi bởi: MTL9 trong 11:59:22 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2016
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn dây cảm có L= 2[tex]\mu[/tex] và một tụ xoay. Xem điện dung tụ điện biến thiên theo hàm bậc nhất với góc đối diện [tex]\alpha[/tex] giữa hai tụ điện. Biết khi [tex]\alpha[/tex] = 0 thì  điện dung  của tụ là C[tex]_{o}[/tex] = 10pF, khi [tex]\alpha[/tex] = 180[tex]^{o}[/tex] thì điện dung của tụ là C[tex]_{1}[/tex] = 490 pF. Muốn thu được bước sóng 19.2 m thì góc xoay có giá trị là bao nhiêu?
 
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em. Em xin cảm ơn
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tụ xoay
Gửi bởi: Ôn Từ Quốc Đạt-XM trong 11:45:42 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2016
Ta có [tex]\lambda =2\pi c\sqrt{LC2}\Rightarrow C_2=[/tex]
Ta có [tex]\frac{C_{1}-C_{0}}{\alpha_{1}-\alpha_{0}}=\frac{C_{2}-C{0}}{\alpha_{2}-\alpha_{0}}\Rightarrow \alpha_{2}=[/tex]
 ho:) ho:) ho:) ho:) ho:) ho:) ho:)