Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: bahiep_nguyen trong 08:36:17 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24066Tiêu đề: Bài tập cơ cần giải đáp ngay!
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 08:36:17 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2016
Một khối kim loại đồng chất hình lập phương có cạnh [tex]a=10cm[/tex], được nhúng chìm hoàn toàn trong một bình nước hình trụ. Khối kim loại được giữ bằng một sợi dây nhẹ, không dãn sao cho mặt trên của nó cách mép trên một đoạn [tex]x_0=5cm[/tex]. Khi đó lực căng sợi dây là [tex]F_0=20N[/tex]. Biết trọng lượng riêng của nước [tex]d_n=10.000N/m^3[/tex], tiết diện đáy của bình là [tex]S_2=0,05m^2[/tex]
a. Xác định trọng lượng riêng của khối kim loại ([tex]d_k_l[/tex])
b. Tính độ hạ mực nước trong thùng (kí hiệu là h) và độ dịch chuyển của khối gỗ (kí hiệu là y )
(http://i.imgur.com/qFgfekB.png)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cơ cần giải đáp ngay!
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 09:56:04 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2016
Mình biết làm rồi nên các bạn không cần giải nữa đâu.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cơ cần giải đáp ngay!
Gửi bởi: nguyenloiseo1 trong 05:05:18 PM Ngày 05 Tháng Bảy, 2016
Bài này cũng hay mà vừa mới giải ra xong >:D