Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTL9 trong 11:26:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24061Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: MTL9 trong 11:26:05 PM Ngày 14 Tháng Năm, 2016
Sóng dừng trên dây có 2 đầu cố định với B là bụng A là nút gần B nhất C nằm trong AB. Khoảng thời gian ngắn nhất để B đi qua 2 vị trí có li độ bằng biên độ ở C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến B


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:11:41 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2016
Sóng dừng trên dây có 2 đầu cố định với B là bụng A là nút gần B nhất C nằm trong AB. Khoảng thời gian ngắn nhất để B đi qua 2 vị trí có li độ bằng biên độ ở C là T/3. Tìm khoảng cách từ C đến B

Em xem lại qui định đăng bài !

Không hiểu em ra đề hay thắc mắc ?

Tạm trả lời trong file đính kèm !