Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: CaNgo.10BH trong 11:20:23 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24058Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: CaNgo.10BH trong 11:20:23 PM Ngày 13 Tháng Năm, 2016
Một sóng cơ tần số 2Hz, biên độ A xem là không đổi khi lan truyền trên một sợi dây. Ở thời điểm t1, li độ của các phần tử trên dây tại B và C tương ứng là -12mm và +12mm; phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t2=t1+0.375 thì li độ của các phần tử tại B và C đều là +5mm. Tính khoảng cách từ phần ở D đến vị trí cân bằng của nó lúc này:
A,17mm
B.10mm
C.13mm
D.15mm
 
Cám ơn, mong mọi người giúp đỡ.  :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:14:04 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2016
Xem hướng dẫn đính kèm