Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 11:38:33 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24052Tiêu đề: một số công thức cần được giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 11:38:33 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2016
1/ Khi [tex]\begin{cases} & w=w_{1} \\ & \text{ or } w=w_{2} \end{cases}[/tex] thì [tex]Ul_{1}=Ul_{2}=\frac{U}{\sqrt{1-\frac{1}{(LCw_{1}w_{2})^2}}}[/tex] (*)
 làm sao suy ra được ct này ??
t mới làm được như thế này thôi: [tex]\frac{Zl_{1}}{Z_{1}}=\frac{Zl_{2}}{Z_{2}}=>\frac{Zl_{1}^2}{R^2+(Zl_{1}-Zc_{2})^2}=\frac{Zl_{2}^2}{R^2+(Zl_{2}-Zc_{2})^2}[/tex]
[tex]=>R^2(Zl_{1}^2-Zl_{2}^2)=(Zl_{1}.Zc_{2}-Zl_{2}.Zc_{1})(2Zl_{1}Zl_{2}-Zl_{2}Zc_{1}-Zl_{1}Zc_{2})[/tex]
[tex]=>R^2=\frac{2L}{C}-\frac{w_{1}^2-w_{2}^2}{(w_{1}w_{2}C)^2}[/tex]

[tex]khi-do:Ul_{1}=\frac{UZl_{1}}{\sqrt{R^2+(Zl_{1}-Zc_{1})^2}}=????[/tex]
làm sao để suy ra ct (*) ( trích trong bài giải b48 thi thử tvvl l5)
2/ khi Ul max thì ta có :[tex]Zl^{2}=Z^2+Zc^2[/tex] ( trích tài liệu Nguyễn Văn Đạt THPT lạng giang 1 bắc giang)
cái công thức này có đúng k? Nếu đúng thì đúng trogn trường hợp nào?  t chỉ biết là khi Ul max thì: [tex]Zl=\frac{R^2+Zc^2}{Zc}[/tex] thôi.
 
 hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) hoc-) :]) :]) :]) :]) :]) :]) :]) :]) :])


Tiêu đề: Trả lời: một số công thức cần được giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 10:50:31 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2016
 :]) :])