Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 02:19:41 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24041Tiêu đề: Tính cường độ điện trường
Gửi bởi: tmtd trong 02:19:41 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2016
Một đĩa tròn có điện tích phân bố đều với mật độ điện mặt [tex]\sigma[/tex]. Tính cường độ điện trường do đĩa gây ra tại M nằm trên trục của tâm đĩa và cách tâm một đoạn h bằng phương pháp O-G.


Tiêu đề: Trả lời: Tính cường độ điện trường
Gửi bởi: quangtu123 trong 03:14:24 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2019
Bài này có thể dùng tích phân.

Phương pháp OG? Có phải là dùng định lý điện thông không? Nếu đúng thì phải tìm một mặt đối xứng để xét. Nhưng đĩa tròn thì xem ra khó có mặt đối xứng nào cả...