Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: conansoo trong 05:19:26 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24029Tiêu đề: Bài sóng âm cần trợ giúp
Gửi bởi: conansoo trong 05:19:26 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2016
 Một nguồn âm  tại O xem như nguồn điểm cho mức cường độ âm tại A là LA=30dB, mức cường độ âm tại B là LB=40dB. Biết OA và OB vuông góc với nhau. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường.  Nếu đặt tại O thêm 9 nguồn âm giống như nguồn âm trên thì mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào?
A. 45,6dB.                       B. 45,1dB.                       C. 35,6dB.                       D. 40,2dB.
nhờ mn  :D :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng âm cần trợ giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:09:11 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2016
Xem file đính kèm (lưu ý tam giác AOB vuông tại O)