Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 12:56:36 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24027Tiêu đề: Tổng Hợp Dao động cần giải đáp
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:56:36 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2016
Mong thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này , enm ko nắm cách giải
1)một vật thực hiện đồng thời 2 dao đong điêu hòa , vuong pha . tại thời điểm t thì dao đông 1 có li đô x1= 3cm  và x2=4 cm . hỏi khi đó dao động tổng hợp có giá trị là bao nhiêu
A   5
B   7
 C   6
D    giá trị khác

câu 2 .một vật thực hiện đồng thời 3 dddh  vuông pha với nhau ,. tại thời điểm t dao động thứ 1 x1=2cm    x2=3cm    x3=-4cm . hổi dao động tổng hợp là bao nhiêu
A  9cm
B 1cm
C -1 Cm
D   giá trị khác
 -em xin cam ơn :D


Tiêu đề: Trả lời: Tổng Hợp Dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:53:29 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2016
Mong thầy cô và các bạn giúp em 2 bài này , enm ko nắm cách giải
1)một vật thực hiện đồng thời 2 dao đong điêu hòa , vuong pha . tại thời điểm t thì dao đông 1 có li đô x1= 3cm  và x2=4 cm . hỏi khi đó dao động tổng hợp có giá trị là bao nhiêu
A   5
B   7
 C   6
D    giá trị khác

câu 2 .một vật thực hiện đồng thời 3 dddh  vuông pha với nhau ,. tại thời điểm t dao động thứ 1 x1=2cm    x2=3cm    x3=-4cm . hổi dao động tổng hợp là bao nhiêu
A  9cm
B 1cm
C -1 Cm
D   giá trị khác
 -em xin cam ơn :D
+ Dù dao động trời đất gì đi nữa thì ta luôn có: [tex]x=x_{1}+x_{2}+...+x_{n}[/tex]
+ Áp dụng câu 1 đáp án là: x = 7 cm
+ Áp dụng câu 2 đáp án là: x = 1 cm


Tiêu đề: Trả lời: Tổng Hợp Dao động cần giải đáp
Gửi bởi: xchauchaux trong 02:05:58 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2016
Vậy nghĩa là hình chiếu của tổng hợp luôn bằng tổng độ lớn hình chiêu các thành phần phải ko thầy . Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Tổng Hợp Dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:10:39 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2016
Vậy nghĩa là hình chiếu của tổng hợp luôn bằng tổng độ lớn hình chiêu các thành phần phải ko thầy . Em cảm ơn
Ok em. Nhưng không cần phức tạp vậy đâu. x = x1 + x2. Nếu có x1 và x2 thì thay vào tính x thôi.