Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huonggiang980730 trong 09:40:25 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24016Tiêu đề: ĐIện - Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 09:40:25 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2016
Mong mọi người giúp em giải vài btsau:
1.đặt điện áp xc ổn định vào đoạn mạch RLC nt. Điện dung thay đổi được. Điều chỉnh C sao cho điện áp tụ cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a (a là hằng số dương). Biết khi điện áp tức thời giữa 2 đầu đm là 16a thì điện áp tức thời giữa 2 đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng:
A 4R=3wL         B. R=2wL            C. 2R=wL             D.3R=4wL
2.Một clđ có l=1m mang vật nặng m=200g. Một vật có kluong mo=100g chuyển động theo phương ngang đến va chạm hoàn toàn đàn hồi vào m. Sau va cham clđ đi đến vị trí dây treo hợp vs phương thẳng đứng góc 60o . Vận tốc ngay trước va cham của vật mo gần giá trị nào nhất:
A. 9,42m/s          B.4,71m/s             C.0,942m/s          D.0,471m/s
3. Cho 2 nguồn kết hợp A,B cùng pha dao động vs tần số f cách nhau 1 khoảng a, tốc độ truyền sóng v=50cm/s. Trên nửa đường thẳng kẻ từ A vuông góc AB chỉ có 3 điểm theo thứ tự M,N,P dao động vs biên độ cdai. MN=4,375cm , NP=15,5cm. Giá trị a và f gần:
A.18cm và 10Hz      B.9cm và 25Hz      C.15cm và 12,5Hz     D.10cm và 30Hz


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện - Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:27:11 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2016
Mong mọi người giúp em giải vài btsau:
1.đặt điện áp xc ổn định vào đoạn mạch RLC nt. Điện dung thay đổi được. Điều chỉnh C sao cho điện áp tụ cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a (a là hằng số dương). Biết khi điện áp tức thời giữa 2 đầu đm là 16a thì điện áp tức thời giữa 2 đầu tụ là 7a. Chọn hệ thức đúng:
A 4R=3wL         B. R=2wL            C. 2R=wL             D.3R=4wL

Trích dẫn lời giải của một người bạn cho em