Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: bahiep_nguyen trong 09:09:01 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24015Tiêu đề: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 09:09:01 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2016
Người ta bỏ n-1 miếng kim loại khác nhau, ở nhiệt độ khác nhau vào trong một bình nhiệt lượng kế chứa một lượng nước có khối lượng m1 và ở nhiệt độ t1< 100oC. Tính nhiệt của hỗn hợp khi có cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do tỏa ra môi trường xung quanh và sự hấp thu nhiệt của nhiệt lượng kế. Biêt nhiệt độ của hỗn hợp t<100oC


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: Trần Đức Huy trong 03:43:37 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2016
Bạn làm rõ xem đề bài cho nhiệt độ, nhiệt dung riêng, khối lượng của các miếng kim loại như thế nào, và số n-1 có ý nghĩa gì, tại sao không phải là n mà lại phải là n-1? Bạn có chép thiếu đề không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 06:56:02 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2016
Bạn làm rõ xem đề bài cho nhiệt độ, nhiệt dung riêng, khối lượng của các miếng kim loại như thế nào, và số n-1 có ý nghĩa gì, tại sao không phải là n mà lại phải là n-1? Bạn có chép thiếu đề không?
Không ạ. Đề này là đề tỉnh Cà Mau em chép nguyên ra luôn. Không chỉnh sửa gì nên chắc là đúng rồi. Nhờ mọi người giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: Trần Đức Huy trong 08:41:12 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2016
Thôi được, thế này vậy. Kí hiệu khối lượng, nhiệt dung riêng, nhiệt độ ban đầu của miếng kim loại thứ [tex]i[/tex] lần lượt là [tex]m_{i+1}[/tex], [tex]c_{i+1}[/tex], [tex]t_{i+1}[/tex]
Không mất tính tổng quát, giả sử miếng kim loại từ thứ 1 đến thứ k-1 thu nhiệt, những miếng còn lại tỏa nhiệt, giả sử nước tỏa nhiệt. Gọi [tex]c_{1}[/tex] là nhiệt dung riêng của nước. Gọi [tex]t[/tex] là nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp.
Theo phương trình cân bằng nhiệt:
[tex]m_{1}c_{1}(t_{1}-t)+m_{1}c_{1}(t_{2}-t)+...+m_{k}c_{k}(t_{k}-t)=m_{k+1}c_{k+1}(t-t_{k+1})+...+m_{n}c_{n}(t-t_{n})[/tex]
Chuyển hết những đơn thức có t sang một vế, các đơn thức còn lại sang vế còn lại:
[tex]m_{1}c_{1}t_{1}+...+m_{n}c_{n}t_{n}=(m_{1}c_{1}+...+m_{n}c_{n})t[/tex]
[tex]\Rightarrow t=\frac{m_{1}c_{1}t_{1}+m_{2}c_{2}t_{2}+...+m_{n}c_{n}t_{n}}{m_{1}c_{1}+m_{2}c_{2}+...+m_{n}c_{n}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 04:33:47 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2016
Thôi được, thế này vậy. Kí hiệu khối lượng, nhiệt dung riêng, nhiệt độ ban đầu của miếng kim loại thứ [tex]i[/tex] lần lượt là [tex]m_{i+1}[/tex], [tex]c_{i+1}[/tex], [tex]t_{i+1}[/tex]
Không mất tính tổng quát, giả sử miếng kim loại từ thứ 1 đến thứ k-1 thu nhiệt, những miếng còn lại tỏa nhiệt, giả sử nước tỏa nhiệt. Gọi [tex]c_{1}[/tex] là nhiệt dung riêng của nước. Gọi [tex]t[/tex] là nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp.
Theo phương trình cân bằng nhiệt:
[tex]m_{1}c_{1}(t_{1}-t)+m_{1}c_{1}(t_{2}-t)+...+m_{k}c_{k}(t_{k}-t)=m_{k+1}c_{k+1}(t-t_{k+1})+...+m_{n}c_{n}(t-t_{n})[/tex]
Chuyển hết những đơn thức có t sang một vế, các đơn thức còn lại sang vế còn lại:
[tex]m_{1}c_{1}t_{1}+...+m_{n}c_{n}t_{n}=(m_{1}c_{1}+...+m_{n}c_{n})t[/tex]
[tex]\Rightarrow t=\frac{m_{1}c_{1}t_{1}+m_{2}c_{2}t_{2}+...+m_{n}c_{n}t_{n}}{m_{1}c_{1}+m_{2}c_{2}+...+m_{n}c_{n}}[/tex]

Em chưa hiểu lắm. Phần kí hiệu ban đầu là i sao không thấy ở PTCBN rồi tại sao giả sử miếng thứ k-1 thu nhiệt mà ở PTCBN lại là k+1 thu nhiệt còn k tỏa nhiệt. Còn tại sao lại có hai lần [tex]m_{1}c_{1}[tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: Trần Đức Huy trong 07:42:54 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2016
Trước tiên thì i ở đây là một số tự nhiên bất kỳ nhỏ hơn n. Câu đặt đấy là để đặt ký hiệu cho khối lượng, nhiệt dung riêng, nhiệt độ ban đầu của tất cả các miếng kim loại nhưng vì không biết n-1 bằng bao nhiêu nên phải đặt một cách tổng quát như thế. Còn việc xuất hiện hai lần [tex]m_{1}c_{1}[/tex] là do anh copy paste lại viết cho nhanh nhưng quên sửa 1 thành 2 nên bị như vậy. Còn những miếng kim loại thu nhiệt tỏa nhiệt thì anh cũng bị viết nhầm (ngược lại) em sửa lại hộ anh nhé, nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi.
Rất xin lỗi em vì lần này anh nhầm nhiều quá.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt khó. Cần giải đáp!
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 08:06:00 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2016
Em hiểu rồi. Cảm ơn anh!