Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huonggiang980730 trong 10:08:03 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23982Tiêu đề: bài tập dao đông diên từ
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 10:08:03 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2016
1.cho 3 mach đ lý tưởng mà điên tích cực đại trên tụ bằng 10nC, tần số dao động lần lượt là f1, f2, f3. Biết rằng quan hệ giữa q và i là q1i2i3+q2i1i3=q3i1i2. tai thời điểm t các tụ trên mạch có q1=6nC, q2=8nC, . Độ lớn q3 xấp xỉ bằng:
A. 5,5nC  B. 6,7nC     C. 8,8nC    D. 7,5nC
2.Một mach đ LC lý tưởng gồm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mach đang dao động thì tai thời điểm năng lượng trong bộ tụ gấp đôi năng lược từ thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So vs Uo lúc đầu của cuộn cảm thì hiệu điên thế cực đại hai đầu cuộn cảm sau khi bị đánh thủng bằng:
A.[tex]\frac{2}{3}[/tex]Uo                                    C.[tex]\frac{1}{3}[/tex]Uo

B.[tex]\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]Uo                             D,[tex]\frac{2}{\sqrt{3}}[/tex]Uo


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao đông diên từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:48:09 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2016
Bài 1: em chia hai vế cho i1i2i3 ==> biểu thức q1/i1+q2/i2=q3/i3 sau đó lấy đạo hàm hai vế
chú ý : q'=i, uC = -uL = L.i'
em xem thẻm link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1203599406317448&set=p.1203599406317448&type=3&theater (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1203599406317448&set=p.1203599406317448&type=3&theater)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao đông diên từ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:54:24 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2016
Bài hai: PP chung là xác định năng lượng tụ bị thùng ngay trước lúc thủng chiếm bao nhiêu phần năng lượng mạch dao động
==> W'=W-Wcthung
VD bài 2: WCb=2WL ==> WCb = 2W/3 ==> Wc1=Wc2=W/3 (hai tụ giống nhau).
Khi C1 hư (thủng) ==> W'=W-W/3=2W/3 ==> 1/2CUo'^2 = 2/3. 1/2CbUo^2 ==> Uo'=Uo/cn(3)
Uo hai đầu  uộn dây cũng chính là Uo hai đầu tụ