Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 08:44:17 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23962Tiêu đề: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 08:44:17 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2016
1 cllx đặt trên mp ngang gồm lx nhẹ có k=2N/m . và vật nhỏ có kl 40g. hsms trượt giữa vât và mp ngang là 0,1 . ban đầu giữ vật ở vị trí lx bị dãn 20cm rồi buông nhẹ để cl dd tắt dần . g=10m/s^2 . kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của cllx đã giảm 1 lượng =?
a 39,9mJ    b 24,4mJ            c 79,2mJ            d 240mJ
p/s: gọi x1 là vịt trí mà v giảm=> độ giảm thế năng : delta W=kA^2/2-kx1^2/2
độ giảm biên độ sau T/4=[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex]=2cm
vị trí ban đầu tại x=A , khi đi qua VTCB thì v bắt đầu giảm suy ra ??????


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:39:06 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
1 cllx đặt trên mp ngang gồm lx nhẹ có k=2N/m . và vật nhỏ có kl 40g. hsms trượt giữa vât và mp ngang là 0,1 . ban đầu giữ vật ở vị trí lx bị dãn 20cm rồi buông nhẹ để cl dd tắt dần . g=10m/s^2 . kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của cllx đã giảm 1 lượng =?
a 39,9mJ    b 24,4mJ            c 79,2mJ            d 240mJ
p/s: gọi x1 là vịt trí mà v giảm=> độ giảm thế năng : delta W=kA^2/2-kx1^2/2
độ giảm biên độ sau T/4=[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex]=2cm
vị trí ban đầu tại x=A , khi đi qua VTCB thì v bắt đầu giảm suy ra ??????

Cách làm này phạm sai lầm ở chỗ CLLX lúc này không DĐĐH quanh vị trí lò xo không biến dạng

Xem hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 04:39:57 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
1 cllx đặt trên mp ngang gồm lx nhẹ có k=2N/m . và vật nhỏ có kl 40g. hsms trượt giữa vât và mp ngang là 0,1 . ban đầu giữ vật ở vị trí lx bị dãn 20cm rồi buông nhẹ để cl dd tắt dần . g=10m/s^2 . kể từ lúc bắt đầu dao động cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của cllx đã giảm 1 lượng =?
a 39,9mJ    b 24,4mJ            c 79,2mJ            d 240mJ
p/s: gọi x1 là vịt trí mà v giảm=> độ giảm thế năng : delta W=kA^2/2-kx1^2/2
độ giảm biên độ sau T/4=[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex]=2cm
vị trí ban đầu tại x=A , khi đi qua VTCB thì v bắt đầu giảm suy ra ??????

Cách làm này phạm sai lầm ở chỗ CLLX lúc này không DĐĐH quanh vị trí lò xo không biến dạng

Xem hướng dẫn đính kèm
vậy tâm nó dao động dịch chuyển theo mỗi T/4 phải k thầy? mà độ giảm biên độ thầy thế thầm hay s ấy, e thế vào ra 0,02 khi đó như thầy nói là độ giảm thế năng ra 396 , gần với a nhất ạ ( e cũng không bk d.a là nhiêu nữa, đề k có d.a ạ, chuyên sphn l3, k biết ng gõ đề có gõ nhầm k nữa :3 )


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trần Đức Huy trong 07:02:30 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
Kết quả thì bạn tính đúng rồi nhưng cần phải lưu ý là trong dao động tắt dần khô thì VTCB đổi vị trí sau T/2 nhé, biên độ cũng giảm sau T/2, độ dịch chuyển của VTCB so với vị trí lò xo không dãn là [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex], còn dịch về phía nào thì tùy vào hướng của vận tốc lúc đó. Còn sau mỗi T/2 thì biên độ giảm đi là [tex]\Delta A=\frac{2\mu mg}{k}[/tex]. Mình cũng nghĩ trong bài này người ra đề gõ sai thật.


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 08:24:47 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
Kết quả thì bạn tính đúng rồi nhưng cần phải lưu ý là trong dao động tắt dần khô thì VTCB đổi vị trí sau T/2 nhé, biên độ cũng giảm sau T/2, độ dịch chuyển của VTCB so với vị trí lò xo không dãn là [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k}[/tex], còn dịch về phía nào thì tùy vào hướng của vận tốc lúc đó. Còn sau mỗi T/2 thì biên độ giảm đi là [tex]\Delta A=\frac{2\mu mg}{k}[/tex]. Mình cũng nghĩ trong bài này người ra đề gõ sai thật.
chổ trong dd tắt dần khô thì VTCB đổi vị trí sau T/2 + dộ dịch chuyển của VTCBso với vị trí lx k dãn la xo thì mình mới biết (tks) , còn biên độ mình nghĩ kể từ lúc bắt đầu thì biên độ nó đã giảm rồi chứ?( có ma sát) trog T/4 thì biên độ giảm muy.m.g/k = vị trí dịch chuyển của VTCB nhỉ? suy nghĩ cá nhân thôi, cùng trao đổi để hiểu rõ hơn  =d>