Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 08:34:02 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23961Tiêu đề: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 08:34:02 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2016
cllx gồm lx có độ cứng 200N/m quả cầu M có kl 1kg đang dddh theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5cm. khi quả cầu đi xuống đến vị trí thấp nhất thì có 1 vật nhỏ kl 500g bay theo phương trục lx từ dưới lên với tốc độ v tới dính chặt vào M. g=10m/s^2 .Sau va chạm 2 vật dddh. biên độ của hệ 2 vật sau va chạm là 20cm. tốc độ v là?
a 12m/s           b 3m/s              c 6m/s          d 8m/s
p/s :
 gọi v' là vận tốc sau va chạm : v'=v/3
 va chạm tại vị trí biên độ ( dưới) => li độ va chạm x= 12,5
ad bt năng lượng chăng? :])


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:27:51 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
cllx gồm lx có độ cứng 200N/m quả cầu M có kl 1kg đang dddh theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5cm. khi quả cầu đi xuống đến vị trí thấp nhất thì có 1 vật nhỏ kl 500g bay theo phương trục lx từ dưới lên với tốc độ v tới dính chặt vào M. g=10m/s^2 .Sau va chạm 2 vật dddh. biên độ của hệ 2 vật sau va chạm là 20cm. tốc độ v là?
a 12m/s           b 3m/s              c 6m/s          d 8m/s
p/s :
 gọi v' là vận tốc sau va chạm : v'=v/3
 va chạm tại vị trí biên độ ( dưới) => li độ va chạm x= 12,5
ad bt năng lượng chăng? :])

Nếu em áp dụng bảo toàn năng lượng cho giai đoạn sau va chạm thì phải tính cả độ biến thiên thế năng trọng trường . Cách làm này khá phức tạp. Ta có thể áp dụng qui luật DĐĐH để xử lí như file đính kèm . (Xem thêm sách tham khảo : Các bài tập vận dụng và vận dụng cao phần dao động cơ và sóng cơ