Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 08:26:43 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23960Tiêu đề: giao thoa sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 08:26:43 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2016
trên 1 sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng lamda. A là 1 điểm nút, B là 1 điểm bụng và C là 1 điểm gần A nhất mà trong 1 chu kì T, thời gian li độ của B nhỏ hơn biên độ của C là T/3 . khoảng cách AC= ?
a lamda/12              b lamda/6               c lamda/8                d lamda/16


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:08:33 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
trên 1 sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng lamda. A là 1 điểm nút, B là 1 điểm bụng và C là 1 điểm gần A nhất mà trong 1 chu kì T, thời gian li độ của B có độ lớn nhỏ hơn biên độ của C là T/3 . khoảng cách AC= ?
a lamda/12              b lamda/6               c lamda/8                d lamda/16

Chỉnh lại đề cho chính xác hơn!

Xem hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 04:44:09 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2016
trên 1 sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng lamda. A là 1 điểm nút, B là 1 điểm bụng và C là 1 điểm gần A nhất mà trong 1 chu kì T, thời gian li độ của B có độ lớn nhỏ hơn biên độ của C là T/3 . khoảng cách AC= ?
a lamda/12              b lamda/6               c lamda/8                d lamda/16

Chỉnh lại đề cho chính xác hơn!

Xem hướng dẫn đính kèm
T/3 là góc thầy đánh dấu ạ?