Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: bahiep_nguyen trong 11:25:18 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23956Tiêu đề: Bài tập điện cần giải đáp
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 11:25:18 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2016
Cho mạch điện gồm có R1nt(R2//Rx). U=12V; R1=6Ω. Rx là biến trở. Thay đổi Rx thì công suất tỏa nhiệt trên Rx đạt cực đại là Pmax=4W. Tính Rx, R2?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giải đáp
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:48:39 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2016
Cho mạch điện gồm có R1nt(R2//Rx). U=12V; R1=6Ω. Rx là biến trở. Thay đổi Rx thì công suất tỏa nhiệt trên Rx đạt cực đại là Pmax=4W. Tính Rx, R2?

[tex]I=\frac{U}{R_{1}+\frac{R_{2}x}{R_{2}+x}}=\frac{U\left(R_{2}+x \right)}{R_{1}R_{2}+\left(R_{1}+R_{2} \right)x}[/tex]


[tex]U_{x}=I.\frac{R_{2}x}{R_{2}+x}=\frac{U.R_{2}x}{R_{1}R_{2}+\left(R_{1}+R_{2} \right)x}[/tex]


[tex]P_{x}=\frac{U_{x}^{2}}{x}=\frac{U^{2}R_{2}^{2}x}{\left( R_{1}R_{2}+\left( R_{1}+R_{2}\right)x\right)^{2}}=\frac{U^{2}R_{2}^{2}}{\left( \frac{R_{1}R_{2}}{\sqrt{x}}+\left(R_{1}+R_{2} \right)\sqrt{x}\right)^{2}}[/tex]
Đến đây bạn sử dụng bất đẳng thức Cauchy và làm nốt nhé