Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 10:01:47 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23938Tiêu đề: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 10:01:47 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2016
điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW . Hiệu số chỉ của các cong tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 4800kWh. Hiệu suất cảu quá trình truyền tải điện là:
A95               B 90            C 85            D 80 :])


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 10:59:25 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2016
Có du hay thiếu số 0 nào ở chỗ chênh lệch 4800kwh hay  oong suat 200kw hem , nhớ có làm bài giống như vậy rồi  :D


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 11:01:19 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2016
Có du hay thiếu số 0 nào ở chỗ chênh lệch 4800kwh hay  oong suat 200kw hem , nhớ có làm bài giống như vậy rồi  :D
TKS . DƯ 1 SỐ 0 . CHÊNH LỆCH 480KWH


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: cuongthich trong 12:00:31 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2016
điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW . Hiệu số chỉ của các cong tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 4800kWh. Hiệu suất cảu quá trình truyền tải điện là:
A95               B 90            C 85            D 80 :])
công suất hao phi[tex]\Delta P=\frac{480}{24}kW[/tex]
hiệu suất truyền tải [tex]H=\frac{\Delta P}{P}=\frac{20}{200}=10%[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 12:06:56 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2016
điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW . Hiệu số chỉ của các cong tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 4800kWh. Hiệu suất cảu quá trình truyền tải điện là:
A95               B 90            C 85            D 80 :])
công suất hao phi[tex]\Delta P=\frac{480}{24}kW[/tex]
hiệu suất truyền tải [tex]H=\frac{\Delta P}{P}=\frac{20}{200}=10%[/tex]

dạ, thầy ơi cho e hỏi là 24 ở đâu vậy thầy? thân ạ!


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:39:36 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2016
Cái phần chênh lệch 480kwh tức la hao phí trong 1 ngày ( 24 tiếng) suy ra tính só hao phi trong 1 giây theo kw bằng cách.    480 x3600/86400 = 20kw   -> H =(200-20)/200 x 100% = 90% ấy


Ps : 3600 là đổi ký tự h trong kwh . Còn 86400 là só giay trong 1 ngày


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: cuongthich trong 03:44:37 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2016
điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW . Hiệu số chỉ của các cong tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 4800kWh. Hiệu suất cảu quá trình truyền tải điện là:
A95               B 90            C 85            D 80 :])
công suất hao phi[tex]\Delta P=\frac{480}{24}kW[/tex]
hiệu suất truyền tải [tex]H=\frac{\Delta P}{P}=\frac{20}{200}=10%[/tex]

dạ, thầy ơi cho e hỏi là 24 ở đâu vậy thầy? thân ạ!
em chú ý đơn vị ấy sau mổi ngày đêm công tơ chênh lệch là phần bị hao phí.
mà họ cho đơn vị là kWh nên ta chia một ngày đêm 24h là ra công suất hao phí có đơn vị là kW


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 08:01:59 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2016
điện năng ở 1 trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW . Hiệu số chỉ của các cong tơ điện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 4800kWh. Hiệu suất cảu quá trình truyền tải điện là:
A95               B 90            C 85            D 80 :])
công suất hao phi[tex]\Delta P=\frac{480}{24}kW[/tex]
hiệu suất truyền tải [tex]H=\frac{\Delta P}{P}=\frac{20}{200}=10%[/tex]

dạ, thầy ơi cho e hỏi là 24 ở đâu vậy thầy? thân ạ!
em chú ý đơn vị ấy sau mổi ngày đêm công tơ chênh lệch là phần bị hao phí.
mà họ cho đơn vị là kWh nên ta chia một ngày đêm 24h là ra công suất hao phí có đơn vị là kW
thầy ơi, chổ điện áp ban đầu U=2kV có sd k thầy? hay ng ta cho thừa?
với thầy cho e hỏi là chênh lệch công tơ điện có được tính là chênh lệch điện áp (delta U) nhân với thời gian : chênh lệch công tơ = (delta U).t k thầy?


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 08:05:18 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2016
Cái phần chênh lệch 480kwh tức la hao phí trong 1 ngày ( 24 tiếng) suy ra tính só hao phi trong 1 giây theo kw bằng cách.    480 x3600/86400 = 20kw   -> H =(200-20)/200 x 100% = 90% ấy


Ps : 3600 là đổi ký tự h trong kwh . Còn 86400 là só giay trong 1 ngày
chổ U= 2kV k sd à bạn?


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất truyền tải điện năng cần giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:20:58 AM Ngày 16 Tháng Tư, 2016
Cái phần chênh lệch 480kwh tức la hao phí trong 1 ngày ( 24 tiếng) suy ra tính só hao phi trong 1 giây theo kw bằng cách.    480 x3600/86400 = 20kw   -> H =(200-20)/200 x 100% = 90% ấy


Ps : 3600 là đổi ký tự h trong kwh . Còn 86400 là só giay trong 1 ngày
chổ U= 2kV k sd à bạn?Uh ko cần xài , vì hiệu suất chỉ quan tâm cho-nhận để lập tỉ lệ , chứ đi theo quá trình của nó dài dòng , riêng bài này thấy ko cân xaid U