Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dangminh125 trong 12:20:15 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23918Tiêu đề: Bài tập về mức cường độ âm
Gửi bởi: dangminh125 trong 12:20:15 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2016
Nhờ mọi người giải giúp mình bài này : Cho ba điểm A,B,C thằng hàng theo thứ tự trên . Khi đặt nguồn âm tại A thì mức cường độ âm tại B là 90dB. Khi đặt nguồn âm tại B thi MCDA tại C là 70dB. Khi đặt tại C thì MCDA tại A gần bằng giá trị nào sau đây
A.63dB            B.65dB              C.67dB                  D.69dB


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mức cường độ âm
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:24:50 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2016
Nhờ mọi người giải giúp mình bài này : Cho ba điểm A,B,C thằng hàng theo thứ tự trên . Khi đặt nguồn âm tại A thì mức cường độ âm tại B là 90dB. Khi đặt nguồn âm tại B thi MCDA tại C là 70dB. Khi đặt tại C thì MCDA tại A gần bằng giá trị nào sau đây
A.63dB            B.65dB              C.67dB                  D.69dB

Xem hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về mức cường độ âm
Gửi bởi: dangminh125 trong 05:02:24 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2016
Cảm ơn thầy