Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dangminh125 trong 07:53:35 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23916Tiêu đề: Hỏi công thức tính nhanh như cực trị w .
Gửi bởi: dangminh125 trong 07:53:35 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giúp mình .Trong đề thi thử lần 4 vừa rồi có công thức khi w=w1 hoac w=w2 ma UL như nhau thì ta có
[tex]w1w2=\frac{wo^{2}}{\sqrt{1-\frac{U^{2}}{U_{L}^{2}}}}[/tex] (w0=1/căn (LC) )
Vậy cho em hỏi khi w=w1 hoac w=w2 mà UC như nhau thì sao ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi công thức tính nhanh như cực trị w .
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:22:05 AM Ngày 12 Tháng Tư, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giúp mình .Trong đề thi thử lần 4 vừa rồi có công thức khi w=w1 hoac w=w2 ma UL như nhau thì ta có
[tex]w1w2=\frac{wo^{2}}{\sqrt{1-\frac{U^{2}}{U_{L}^{2}}}}[/tex] (w0=1/căn (LC) )
Vậy cho em hỏi khi w=w1 hoac w=w2 mà UC như nhau thì sao ạ ?

khi w=w1 hoac w=w2 mà UC như nhau thì ta có :Tiêu đề: Trả lời: Hỏi công thức tính nhanh như cực trị w .
Gửi bởi: dangminh125 trong 12:15:56 PM Ngày 12 Tháng Tư, 2016
Cảm ơn thầy