Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 12:13:35 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23909Tiêu đề: Vật Lý hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:13:35 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn trong diễn đàn giúp đỡ 2 bài này
1) bắn hạt nhân Heli vào Nito  [tex]N^{14}[/tex] đang đứng yên , pu tao thành 1 hạt oxi và hạt proton . biết chúng có vecto vân tốc như nhau, P/ung thu năng lương 1.21 MEv. cho biết khối lương hạt nhân thỏa mãn   : [tex]m_{o}.m_{He}=0,21(m_{o}+m_{p})^{2}[/tex] và [tex]m_{p}.m_{He}=0,012(m_{o}+m_{p})^{2}[/tex] hỏi động năng của hạt He là
A  1.555 Mev
B  1.656  MEv
C  1.958 Mev
D   2.559 Mev

Tiêu đề: Trả lời: Vật Lý hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: xchauchaux trong 10:25:48 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2016
em đã tim dc cách giải xin bỏ qua chủ đề  :-h