Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 10:49:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23908Tiêu đề: Cần hỏi bài Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: desparado trong 10:49:26 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2016
Công thức gần đúng cho bán kính hạt nhân là R=1,2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}} . Tính khối lượng riêng của hạt nhân Au?


Tiêu đề: Trả lời: Cần hỏi bài Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:16:25 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2016
khối lương riêng = khối lương hạt nhân / Thể tích hạt nhân
bạn lấy số khối của Au đổi ra gam , rồi tính Thể tích theo công thức V = [tex]\frac{4}{2}\prod{}R^{3}[/tex] là được , chú ý đơn vi


Tiêu đề: Trả lời: Cần hỏi bài Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: desparado trong 07:46:07 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2016
mình thắc mắc la [tex]R=1,2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}}[/tex] thì khối lượng riêng là hằng số rồi


Tiêu đề: Trả lời: Cần hỏi bài Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:36:05 PM Ngày 09 Tháng Tư, 2016
cái A trong công thức bán kính người ta chỉ lấy giá trị đại số của nó chứ đâu kèm đơn vi , vì thế nó khác với A khối lương trong công thức vốn có đơn vị là u và được đổi sang kg , vì vậy tuy giống nhau nhưng ko thể triệt tiêu được .