Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 04:23:08 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23897Tiêu đề: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 04:23:08 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2016
1 cllx có khối lượng 0,2kg , k=20 N/m đặt trên mp nằm ngang. hsms trượt là 0,01. từ vị trí lò xo k bị biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu có độ lớn 1m/s  dọc theo trục lò xo. cllx dd tắt dần trog giới hạn đàn hồi của lx. g=10m/s^2 . độ lớn lúc đàn hồi cực đại cảu lx trog quá trình dd :
a 2,4      b 1,98           c 2          d 2,02
p/s:
[tex]v^{2}-v^{2}_{0}=2\mu gs=>s=5[/tex]
[tex]F_{dhmax}=k\Delta l_{0}=kA[/tex]
.........


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:53:53 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2016
Cách giải của em thiếu lực đàn hồi nên không chính xác!

Xem hướng dẫn đính kèm