Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huonggiang980730 trong 09:37:51 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23890Tiêu đề: dao động tắt dần
Gửi bởi: huonggiang980730 trong 09:37:51 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2016
mọi người giải giúp mình bài này nhé! thanks :x
1. Một cllx đặt trên mặt nằm ngang gồm lxo có k= 100N/m một đầu cố định đầu kia gắn vs vật có khối lượng m1= 600g. Ban đầu lx khộng biến dạng, đặt vật m2= 500g cách m1 50cm. Hệ số ma sát là 0,1. Hổi lúc đầu phải truyền cho vật vận tốc bao nhiêu đến găm vào m1 làm cho 2 vật dao đông theo phương lxo vs biên độ lớn nhất là 6cm.
A. 1,8cm/s        B. 1,6cm/s            C. 2cm/s             D. 2,1cm/s
2. một cllx dao động trên mặt sàn nằm ngang gồm một lxo có k=10N/m, một dầu cố định đầu kia gắn vs vật m=100g. Hệ số ma sát là 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lxo nén 7cm và thả ra. quãng đường vật đi đươc đến khi dừng lại là
A. 32cm          B.32,5cm       C 24cm      D. 24,5cm


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:31:37 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2016

2. một cllx dao động trên mặt sàn nằm ngang gồm một lxo có k=10N/m, một dầu cố định đầu kia gắn vs vật m=100g. Hệ số ma sát là 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lxo nén 7cm và thả ra. quãng đường vật đi đươc đến khi dừng lại là
A. 32cm          B.32,5cm       C 24cm      D. 24,5cm
Xem hướng dẫn đính kèm

Xem thêm phương pháp tính tại đây : http://thuvienvatly.com/download/42214


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:32:49 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2016
mọi người giải giúp mình bài này nhé! thanks :x
1. Một cllx đặt trên mặt nằm ngang gồm lxo có k= 100N/m một đầu cố định đầu kia gắn vs vật có khối lượng m1= 600g. Ban đầu lx khộng biến dạng, đặt vật m2= 500g cách m1 50cm. Hệ số ma sát là 0,1. Hổi lúc đầu phải truyền cho vật vận tốc bao nhiêu đến găm vào m1 làm cho 2 vật dao đông theo phương lxo vs biên độ lớn nhất là 6cm.
A. 1,8cm/s        B. 1,6cm/s            C. 2cm/s             D. 2,1cm/s


Bài này chỉ sử dụng kiến thức lớp 10 :Bảo toàn năng lượng và động lượng