Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ VÀ.... => VẬT LÝ VÀ ĐỜI SỐNG => Tác giả chủ đề:: gentlemagic trong 08:49:16 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23882Tiêu đề: Phim Einstein and Eddington
Gửi bởi: gentlemagic trong 08:49:16 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2016
Phim về quá trinh hoàn thành thuyết tương đối chung của Einstein lúc ở viện hàn lâm Đức và nỗ lực chứng minh lý thuyết đó của nhà thực nghiệm, đo đạc thiên văn Eddington- Viện hàn lâm Anh, vượt lên trên cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 trong đó Anh vs Đức. Hành trình khám phá sự thật về vũ trụ của con người vượt qua biên giới quốc gia, chính trị. Lần đầu tiên nền tảng của Newton về vũ trụ không còn đứng vững sau hơn 2 thế kỷ, một kỷ nguyên mới khám phá vũ trụ bắt đầu từ đây với người tiên phong đi trước cả thế kỷ Albert Einstein.

phim
Code:
https://docs.google.com/file/d/0B_9LBZX-f84ga09HTmYxWlhmak0/edit

Phụ đề tiếng anh :
Code:
http://subscene.com/subtitles/einstein-and-eddington/english/338051