Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: megamewtwo trong 03:46:54 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23807Tiêu đề: Bài tập về hệ số công suất
Gửi bởi: megamewtwo trong 03:46:54 PM Ngày 18 Tháng Ba, 2016
Cho mạch điện RLC nối tiếp. Đặt vào đầu đoạn mạch  [tex]u=U_{0}cos(wt)[/tex] với U không đổi
Điều chỉnh w thay đổi sao cho Uc Max, khi đó UL=0,1UR.
hệ số công suất của mạch là
A)[tex]\frac{1}{\sqrt{17}}[/tex]

B)[tex]\frac{1}{\sqrt{6}}[/tex]

C)[tex]\frac{2}{13}[/tex]

D)[tex]\frac{1}{\sqrt{26}}[/tex]
mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hệ số công suất
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:25:14 AM Ngày 19 Tháng Ba, 2016
Xem hướng dẫn đính kèm !