Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: truongquangkhanh10t trong 11:28:19 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23706Tiêu đề: bài toán về con lắc lò xo và con lắc đơn trong thang máy
Gửi bởi: truongquangkhanh10t trong 11:28:19 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2016
một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2 có treo một con lắc đơn và một con lắc lò xo. Kích thích cho các con lắc dao động điều hoà ( con lắc lò xo theo phương thẳng đứng) thì thấy chúng đều có tần số góc = 10rad/s và biên độ dài đều bằng A=1cm. Đúng lúc vật qua vị trí cân bằng thi thang máy bắt đầu chuyển động nhanh đần đều xướng dưới với gia tốc 2,5m/s. tỉ số giữa biêin độ ddafi của con lắc đơn và con lắc lò xo sau khi thang máy chuyển động là