Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: desparado trong 09:59:31 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23701Tiêu đề: Một bài sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: desparado trong 09:59:31 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2016
Các thầy giúp em bài này với ạ.em cảm ơn
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng có a = 1,2 mm, ánh sáng có bước sóng λ= 0,5 μm thì tại điểm H trên màn cách vân trung tam một đoạn x = ½ a là một vân tối. Khi dịch chuyển màn từ từ theo phương vuông góc với màn và ra xa thì tại H thấy xuất hiện hai lần vân sáng và hai lần vân tối. Nếu tiếp tục dời tiếp thì không thấy vân nào xuất hiện tại H nữa. Hỏi khoảng dịch chuyển của màn từ lúc đầu đến khi thấy vân tối cuối cùng là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:12:45 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2016
Xem hướng dẫn đính kèm !