Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: linda1904 trong 07:22:44 PM Ngày 27 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23644Tiêu đề: Bài tập tổng hợp Chương II
Gửi bởi: linda1904 trong 07:22:44 PM Ngày 27 Tháng Một, 2016
Bài 1: Cần phải tăng HĐT lên 200 lần.Biết số vòng dây cuộn thứ cấp là 4000 vòng.

a)Tìm n2.

b)Tìm U1 biết U2=3000(V)

Bài 2: So sánh công suất hao phí của 2 dây đồng và sắt.Biết U=2200(V);Công suất=400KW.Điện trở của Đồng=1/2 điện trở của Fe.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp Chương II
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 09:56:16 PM Ngày 27 Tháng Một, 2016
Bài 1: Cần phải tăng HĐT lên 200 lần.Biết số vòng dây cuộn thứ cấp là 4000 vòng.

a)Tìm n2.

b)Tìm U1 biết U2=3000(V)

Bài 2: So sánh công suất hao phí của 2 dây đồng và sắt.Biết U=2200(V);Công suất=400KW.Điện trở của Đồng=1/2 điện trở của Fe.
Bài 1 : Chỉ cần sử dụng công thức
[tex]\frac{U_{2}}{U_{1}}=\frac{N_{2}}{N_{1}}[/tex]
Bài 2 :
Hai bạn này có cùng I chạy qua rồi , như vậy công suất hao phí chỉ tỉ lệ với R thôi . Dễ thấy R dồng = 1/2 R sắt thì suy ra công suất hao phí của đồng cũng chỉ bằng 1/2 sắt thôi