Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: minhnguyetcva01 trong 08:52:18 PM Ngày 21 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23629Tiêu đề: Điện một chiều lớp 9
Gửi bởi: minhnguyetcva01 trong 08:52:18 PM Ngày 21 Tháng Một, 2016
Nhờ mọi người giúp đỡ
Cho mạch điện như hình vẽ U=36V, R2=20(ôm), R3=30(ôm) R4=40(ôm), R5=50(ôm)
a) K1 đóng, K2 mở +Tìm biểu thức liên hệ giữa R1, R6 để Ia=0
                                + Do không thỏa mãn điều kiện trên nên ampe kế chỉ Ia=0,3(A).Tìm I2, I4, R1, R6 biết nếu giảm R1 đi 60( ôm) thì điều kiện trên được thỏa mãn
b) K1, K2 đóng.R1, R6 phải thỏa mãn điều kiện nào để ampe kế chỉ O(A)