Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 12:55:35 AM Ngày 20 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23625Tiêu đề: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: robot3d trong 12:55:35 AM Ngày 20 Tháng Một, 2016
2 dddh dọc theo các trục song song với nhau. dd1 :[tex]3cos(5\pi t-\frac{\pi }{3})[/tex]
 dd2 :[tex]\sqrt{3}cos(5\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex]
trong khoảng thời gian 1s đầu tiên 2 vật gặp nhau mấy lần:
a.8       b.6          .c4              d.5
p/s :
t tính ra nhìu hơn so với d.a nữa ( dùng giản đồ để đếm)


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: dale97 trong 12:14:36 PM Ngày 20 Tháng Một, 2016
Ở t=0, 2 vật đã gặp nhau 1 lần, nên sau 2,5 chu kì sẽ gặp 6 lần, lần gặp sau đối xứng vs lần trc qua O  b-)


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: robot3d trong 01:21:47 AM Ngày 21 Tháng Một, 2016
Ở t=0, 2 vật đã gặp nhau 1 lần, nên sau 2,5 chu kì sẽ gặp 6 lần, lần gặp sau đối xứng vs lần trc qua O  b-)
ở t=0 thì gặp nhau lần 1, t= 0,2s thì gặp tiếp nên bạn xem lại d.a nhé.
t dùng 2 thời điểm t này thay vào dd 1 de xét trong khoảng 1s đầu nó đi qua mấy lần=> số lần trùng nhưng hơn 10 lần lận


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: Nhím con trong 10:31:00 AM Ngày 22 Tháng Một, 2016
Ở t=0, 2 vật đã gặp nhau 1 lần, nên sau 2,5 chu kì sẽ gặp 6 lần, lần gặp sau đối xứng vs lần trc qua O  b-)
ở t=0 thì gặp nhau lần 1, t= 0,2s thì gặp tiếp nên bạn xem lại d.a nhé.
t dùng 2 thời điểm t này thay vào dd 1 de xét trong khoảng 1s đầu nó đi qua mấy lần=> số lần trùng nhưng hơn 10 lần lận
2 dao động này có biên độ khác nhau nên phải vẽ hai đường tròn đồng tâm có bán kính khác nhau, khi đó mới làm được nhé


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: robot3d trong 01:29:35 AM Ngày 23 Tháng Một, 2016
Ở t=0, 2 vật đã gặp nhau 1 lần, nên sau 2,5 chu kì sẽ gặp 6 lần, lần gặp sau đối xứng vs lần trc qua O  b-)
ở t=0 thì gặp nhau lần 1, t= 0,2s thì gặp tiếp nên bạn xem lại d.a nhé.
t dùng 2 thời điểm t này thay vào dd 1 de xét trong khoảng 1s đầu nó đi qua mấy lần=> số lần trùng nhưng hơn 10 lần lận
2 dao động này có biên độ khác nhau nên phải vẽ hai đường tròn đồng tâm có bán kính khác nhau, khi đó mới làm được nhé
mong bạn full giúp t với , t cũng vẽ ra mà chưa có hiểu rõ lắm. mong được chỉ giáo


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: Nhím con trong 02:18:43 AM Ngày 24 Tháng Một, 2016
mong bạn full giúp t với , t cũng vẽ ra mà chưa có hiểu rõ lắm. mong được chỉ giáo
[/quote]
bạn vẽ hai vòng tròn đồng tâm ra, để hai dao động có cùng vị trí thì hình chiếu của nó lên Ox phải bằng nhau, 2 dao động quay cùng tần số góc nên sau lần thứ nhất có hình chiếu lên Ox bằng nhau thì sau khi đi được nữa vòng tròn tương ứng với T/2 thì nó sẽ hình chiếu lên Ox bằng nhau lần thứ 2. Vậy trong 1 chu kì thì vị trí có x như nhau của hai dao động là 2 lần.
t=1s = 2T+T/2
2T gặp nhau 4 lần
T/2 gặp nhau 1 lần ( vì tại vị trí ban đầu nó không gặp nhau )
=> Số lần có cùng li độ x à 5 lần


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: Nhím con trong 09:21:37 AM Ngày 24 Tháng Một, 2016
mong bạn full giúp t với , t cũng vẽ ra mà chưa có hiểu rõ lắm. mong được chỉ giáo
bạn vẽ hai vòng tròn đồng tâm ra, để hai dao động có cùng vị trí thì hình chiếu của nó lên Ox phải bằng nhau, 2 dao động quay cùng tần số góc nên sau lần thứ nhất có hình chiếu lên Ox bằng nhau thì sau khi đi được nữa vòng tròn tương ứng với T/2 thì nó sẽ hình chiếu lên Ox bằng nhau lần thứ 2. Vậy trong 1 chu kì thì vị trí có x như nhau của hai dao động là 2 lần.
t=1s = 2T+T/2
2T gặp nhau 4 lần
T/2 gặp nhau 1 lần ( vì tại vị trí ban đầu nó không gặp nhau )
=> Số lần có cùng li độ x à 5 lần

[/quote]
à, tại vị trí ban đầu t=0, hai dao động gặp nhau lần 1, nên sau nữa chu kì (T/2) nó sẽ gặp nhau lần 2, thêm 2T là thêm 4 lần gặp nhau nữa là 6 nhé. Tối tính nhẩm bị nhầm ở chỗ T=0
Vậy đáp án là gặp nhau 6 lần


Tiêu đề: Trả lời: trùng nhau của 2 dao động
Gửi bởi: robot3d trong 10:21:45 AM Ngày 25 Tháng Một, 2016
mong bạn full giúp t với , t cũng vẽ ra mà chưa có hiểu rõ lắm. mong được chỉ giáo
bạn vẽ hai vòng tròn đồng tâm ra, để hai dao động có cùng vị trí thì hình chiếu của nó lên Ox phải bằng nhau, 2 dao động quay cùng tần số góc nên sau lần thứ nhất có hình chiếu lên Ox bằng nhau thì sau khi đi được nữa vòng tròn tương ứng với T/2 thì nó sẽ hình chiếu lên Ox bằng nhau lần thứ 2. Vậy trong 1 chu kì thì vị trí có x như nhau của hai dao động là 2 lần.
t=1s = 2T+T/2
2T gặp nhau 4 lần
T/2 gặp nhau 1 lần ( vì tại vị trí ban đầu nó không gặp nhau )
=> Số lần có cùng li độ x à 5 lần

à, tại vị trí ban đầu t=0, hai dao động gặp nhau lần 1, nên sau nữa chu kì (T/2) nó sẽ gặp nhau lần 2, thêm 2T là thêm 4 lần gặp nhau nữa là 6 nhé. Tối tính nhẩm bị nhầm ở chỗ T=0
Vậy đáp án là gặp nhau 6 lần
[/quote]
vẽ hình ra :3 dùng nguyên ct của tổng hợp, t thì sd ct của 1 dd đầu nên k ra giờ hiểu rồi. tks bạn