Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: megamewtwo trong 01:59:01 PM Ngày 17 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23620Tiêu đề: Độ lệch pha trong sóng cơ
Gửi bởi: megamewtwo trong 01:59:01 PM Ngày 17 Tháng Một, 2016
Nếu cho 2 nguồn dao động cùng pha  [tex]u=cos(wt)[/tex]
thì phương trình dao động của điểm M sẽ là[tex]U_{M}=A_{M}cos(wt-\pi \frac{d1+d2}{\gamma }[/tex]
Thế tất cả các điếm thuộc S1S2 đều có độ lệch pha với 2 nguồn không đổi ạ???
Mong mọi người giúp đỡ :) :) :)


Tiêu đề: Trả lời: Độ lệch pha trong sóng cơ
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:48:14 AM Ngày 18 Tháng Một, 2016
Nếu cho 2 nguồn dao động cùng pha  [tex]u=cos(wt)[/tex]
thì phương trình dao động của điểm M sẽ là[tex]U_{M}=A_{M}cos(wt-\pi \frac{d1+d2}{\gamma }[/tex]
Thế tất cả các điếm thuộc S1S2 đều có độ lệch pha với 2 nguồn không đổi ạ???
Mong mọi người giúp đỡ :) :) :)
Các điểm thuộc S1S2 có thể lệch pha một góc [tex]\frac{\pi \left(d_{1}+d_{2} \right)}{\lambda }[/tex] so với 2 nguồn nếu [tex]cos\left[\frac{\pi \left(d_{2}-d_{1} \right)}{\lambda } \right]>0[/tex]
Còn trong trường hợp cái cos kia âm , thì bạn cộng thêm pi vào độ lệch pha trên


Tiêu đề: Trả lời: Độ lệch pha trong sóng cơ
Gửi bởi: Nhím con trong 12:07:40 AM Ngày 19 Tháng Một, 2016
Nếu cho 2 nguồn dao động cùng pha  [tex]u=cos(wt)[/tex]
thì phương trình dao động của điểm M sẽ là[tex]U_{M}=A_{M}cos(wt-\pi \frac{d1+d2}{\gamma }[/tex]
Thế tất cả các điếm thuộc S1S2 đều có độ lệch pha với 2 nguồn không đổi ạ???
Mong mọi người giúp đỡ :) :) :)
Các điểm thuộc S1S2 có thể lệch pha một góc [tex]\frac{\pi \left(d_{1}+d_{2} \right)}{\lambda }[/tex] so với 2 nguồn nếu [tex]cos\left[\frac{\pi \left(d_{2}-d_{1} \right)}{\lambda } \right]>0[/tex]
Còn trong trường hợp cái cos kia âm , thì bạn cộng thêm pi vào độ lệch pha trên

vế sau là hàm cos. nên nếu đoạn sau thỏa mản điều kiện là nó bằng k2[tex]\pi[/tex] thì nó sẽ cùng pha với nguồn.
cos[tex]cos\left(\omega t-\pi \frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda } \right)=cos\left(\omega t-k2\pi \right)=cos\left(\omega t \right) \Rightarrow [/tex] cùng pha với nguồnTiêu đề: Trả lời: Độ lệch pha trong sóng cơ
Gửi bởi: Nhím con trong 12:37:31 AM Ngày 19 Tháng Một, 2016
Nếu cho 2 nguồn dao động cùng pha  [tex]u=cos(wt)[/tex]
thì phương trình dao động của điểm M sẽ là[tex]U_{M}=A_{M}cos(wt-\pi \frac{d1+d2}{\gamma }[/tex]
Thế tất cả các điếm thuộc S1S2 đều có độ lệch pha với 2 nguồn không đổi ạ???
Mong mọi người giúp đỡ :) :) :)
Các điểm thuộc S1S2 có thể lệch pha một góc [tex]\frac{\pi \left(d_{1}+d_{2} \right)}{\lambda }[/tex] so với 2 nguồn nếu [tex]cos\left[\frac{\pi \left(d_{2}-d_{1} \right)}{\lambda } \right]>0[/tex]
Còn trong trường hợp cái cos kia âm , thì bạn cộng thêm pi vào độ lệch pha trên
sorry. mình nhầm. cái phương trình sóng tại M của bài là ko đúng rồi nên phần giải thích của mình là sai luôn. thân ái :)
vế sau là hàm cos. nên nếu đoạn sau thỏa mản điều kiện là nó bằng k2[tex]\pi[/tex] thì nó sẽ cùng pha với nguồn.
cos[tex]cos\left(\omega t-\pi \frac{d_{1}+d_{2}}{\lambda } \right)=cos\left(\omega t-k2\pi \right)=cos\left(\omega t \right) \Rightarrow [/tex] cùng pha với nguồn