Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 12:04:46 AM Ngày 15 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23615Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: robot3d trong 12:04:46 AM Ngày 15 Tháng Một, 2016
2 chất điểm M và N dddh cùng f=0,5Hz dọc theo 2 dt song song Ox. VTCB của M,N đề nằm trên 1 dt qua gốc tọa độ và vuông góc Ox. Biên độ A(M)=6, A(N)=8 .N sớm pha hơn M. k/c lớn nhất giữa chúng trogn quá trình dd là 10. tại thời điểm t 2 vật đi ngang qua nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu kể từ thời điểm t thì kc giữa 2 vật là [tex]5\sqrt{2}[/tex]
a.1/3  b.1/2  c.1/6  d.1/4


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:43:08 AM Ngày 15 Tháng Một, 2016
2 chất điểm M và N dddh cùng f=0,5Hz dọc theo 2 dt song song Ox. VTCB của M,N đề nằm trên 1 dt qua gốc tọa độ và vuông góc Ox. Biên độ A(M)=6, A(N)=8 .N sớm pha hơn M. k/c lớn nhất giữa chúng trogn quá trình dd là 10. tại thời điểm t 2 vật đi ngang qua nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu kể từ thời điểm t thì kc giữa 2 vật là [tex]5\sqrt{2}[/tex]
a.1/3  b.1/2  c.1/6  d.1/4

Khoảng cách cực đại giữa hai vật có số đo bằng đoạn thẳng nối ngọn hai vectơ biểu diễn cho hai dao động.

Đoạn thẳng này cũng quay theo hai vectơ ( f = 0,5 Hz)

Góc quay là pi/4 từ đó suy ra khoảng thời gian cần tìm là T/8. Chúc em tính toán thành công


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: robot3d trong 07:36:55 PM Ngày 15 Tháng Một, 2016

[/quote]
Khoảng cách cực đại giữa hai vật có số đo bằng đoạn thẳng nối ngọn hai vectơ biểu diễn cho hai dao động.

Đoạn thẳng này cũng quay theo hai vectơ ( f = 0,5 Hz)

Góc quay là pi/4 từ đó suy ra khoảng thời gian cần tìm là T/8. Chúc em tính toán thành công
[/quote]
thầy cho e hỏi sao suy ra góc pi/4 được ạ  :D :D


Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:12:07 AM Ngày 16 Tháng Một, 2016
Xem hướng dẫn đính kèm