Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: bahiep_nguyen trong 09:40:07 AM Ngày 10 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23595Tiêu đề: [Lí 9] Chuyển động cơ học
Gửi bởi: bahiep_nguyen trong 09:40:07 AM Ngày 10 Tháng Một, 2016
Hai ô tô từ A và B, chuyển động đều ngược chiều đến gặp nhau. Nếu xuất phát cùng lúc thì sau 2 giờ chúng gặp nhau tại D. Nếu xe từ A xuất phát muộn hơn xe từ B 0,5 giờ thì chúng gặp nhau tại C cách D 9 km. Biết đoạn đường AB dài 150 km; vận tốc xe từ A lớn hơn vận tốc xe từ B. Tính vận tốc mỗi xe.

Mọi người sửa giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: [Lí 9] Chuyển động cơ học
Gửi bởi: 1412 trong 01:12:13 PM Ngày 14 Tháng Một, 2016
Bạn nên đọc kĩ Quy định cần thiết ở bên trên và ghi rõ mục đích đăng bài nhé. Lần này mình sẽ sửa giúp bạn, lần sau nên để ý hơn về quy định của diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: [Lí 9] Chuyển động cơ học
Gửi bởi: 1412 trong 02:20:21 PM Ngày 14 Tháng Một, 2016
Hai ô tô từ A và B, chuyển động đều ngược chiều đến gặp nhau. Nếu xuất phát cùng lúc thì sau 2 giờ chúng gặp nhau tại D. Nếu xe từ A xuất phát muộn hơn xe từ B 0,5 giờ thì chúng gặp nhau tại C cách D 9 km. Biết đoạn đường AB dài 150 km; vận tốc xe từ A lớn hơn vận tốc xe từ B. Tính vận tốc mỗi xe.

Mọi người sửa giúp em với ạ.

Gọi x, y (km/h) lần lượt là vận tốc 2 xe đi từ A và B, x > y
Vì sau 2h 2 xe gặp nhau nên 2 x + 2 y = 150 => x + y = 75

Xét trường hợp sau:
Xe A xuất phát muộn hơn xe B nên điểm C như hình vẽ bên dưới.
Lúc gặp nhau tại C thì:
Quãng đường xe A chạy: 2x - 9 (km)
Quãng đường xe B chạy: 2y + 9 (km)

Thời gian xe B chạy bằng thời gian xe A chạy cộng thêm 0,5h do xe B chạy trước 0,5h:
=> [tex]\frac{2y+9}{y}=\frac{2x-9}{x}+\frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{2y+9}{y}=\frac{5x-18}{2x}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 4xy + 18x=5xy-18y\Leftrightarrow xy=18x+18y=18(x+y)[/tex] với x + y = 75
Ta có tổng x + y và tích x.y nên vận tốc 2 xe chính là nghiệm của phương trình [tex]x^{2}-Sx+P=0[/tex]
Bạn giải ra sẽ có kết quả.


Tiêu đề: Trả lời: [Lí 9] Chuyển động cơ học
Gửi bởi: hanhquyen trong 08:12:15 PM Ngày 08 Tháng Bảy, 2018

Hai ô tô từ A và B, chuyển động đều ngược chiều đến gặp nhau. Nếu xuất phát cùng lúc thì sau 2 giờ chúng gặp nhau tại D. Nếu xe từ A xuất phát muộn hơn xe từ B 0,5 giờ thì chúng gặp nhau tại C cách D 9 km. Biết đoạn đường AB dài 150 km; vận tốc xe từ A lớn hơn vận tốc xe từ B. Tính vận tốc mỗi xe