Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tranbuihuy trong 09:30:41 PM Ngày 09 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23593Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa.
Gửi bởi: tranbuihuy trong 09:30:41 PM Ngày 09 Tháng Một, 2016
1. Một vật dđđh với x= 4can2. cos( 5pi.t - 3pi/4) cm.
a) Xđ Smin vật có thể đi được trong tg 7T/3 và vân tốc, gia tốc cuối S đó.
b) Xđ tốc độ tb nhỏ nhất vật có thể đi được trong S=18cm và vân tốc, gia tốc cuối S đó.
c) ở thời điểm t vật qua vị trí Wđ=3Wt và đang cđ nhanh dần theo chiều âm. Tìm vân tốc vật sau thời gian 2T/3.
d) Tìm tg trong một chu kì lực phục hồi cùng chiều với véc tơ vận tốc..


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa.
Gửi bởi: tranbuihuy trong 10:18:25 PM Ngày 09 Tháng Một, 2016
10 người đọc rồi mà k ai giải sao.. huhu..