Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢI TRÍ => ĐỐ VUI VẬT LÝ => Tác giả chủ đề:: Lê Nhật Trường trong 04:11:25 PM Ngày 06 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23583Tiêu đề: chắc học sinh làm được bài này nếu học chương trình cải cách
Gửi bởi: Lê Nhật Trường trong 04:11:25 PM Ngày 06 Tháng Một, 2016
Câu 4. Trong bản nhạc sau đây, theo nhạc lí hình nốt có cường độ nhỏ nhất là hình nốt gắn với chữ
A,Trên, xa
B, Trường
C, Có
D, đôi
Câu 5. Dựa vào dữ kiền câu 4, hình nốt có cường độ mạnh nhất trong các hình nốt sau là hình nốt tương ứng với
A,Trên, xa
B, Trường
C, Có
D, Đôi
(http://)


Tiêu đề: Trả lời: chắc học sinh làm được bài này nếu học chương trình cải cách
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:17:06 PM Ngày 07 Tháng Một, 2016
Câu 4. Trong bản nhạc sau đây, theo nhạc lí hình nốt có cường độ nhỏ nhất là hình nốt gắn với chữ
A,Trên, xa
B, Trường
C, Có
D, đôi
Câu 5. Dựa vào dữ kiền câu 4, hình nốt có cường độ mạnh nhất trong các hình nốt sau là hình nốt tương ứng với
A,Trên, xa
B, Trường
C, Có
D, Đôi
(http://)
kiến thức này chắc nay mai sẽ đưa vào tích hợp chứ nhỉ, chứ SGK hiện nay cũng chỉ đưa vào khái niệm cơ bản liên quan đến sóng dừng.


Tiêu đề: Trả lời: chắc học sinh làm được bài này nếu học chương trình cải cách
Gửi bởi: Lê Nhật Trường trong 09:46:50 PM Ngày 07 Tháng Một, 2016
thay vì thụ động tích hợp từ trên xuống, giáo viên có thể chủ động tích hợp từ dưới lên mà. chứ với tình hình nợ công như vậy, dụ kiến 2018 mới bắt đầu thì cải cách theo kiểu cuốn chiếu thì phải 10 năm nữa mới tới chương trình lớp 12, chờ tới lúc đó chắc cũng về hưu mất rồi