Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: truongquangkhanh10t trong 10:24:26 PM Ngày 05 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23580Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: truongquangkhanh10t trong 10:24:26 PM Ngày 05 Tháng Một, 2016
bài tập khó về chương 2 cần giải đáp

Bài 1:
Con lắc lò xo có độ cứng k, chiều dài l, một đầu gắn cố định, một đầu gắn với vật có khối lượng m. Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ A=0,125.l  trên mặt phẳng ngang. Khi vật đang dao động và lò xo bị dãn cực đại, đột ngột giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn l, sau đó tốc độ dao động cực đại của vật là:
Bài 2
Cho hai dao động điều hoà có cùng phương với các phương trình lần lượt là x1=A1.cos(wt + pi/3) và x2= A2.cos(wt - pi/6). Dao động tổng hợp của 2 dao động này có phương trình là x=10cos(wt + phi). Giá trị cực đại của |A1 - A2| là:


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:09:17 AM Ngày 06 Tháng Một, 2016
bài tập khó về chương 2 cần giải đáp

Bài 1:
Con lắc lò xo có độ cứng k, chiều dài l, một đầu gắn cố định, một đầu gắn với vật có khối lượng m. Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ A=0,125.l  trên mặt phẳng ngang. Khi vật đang dao động và lò xo bị dãn cực đại, đột ngột giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật một đoạn l, sau đó tốc độ dao động cực đại của vật là:
Bài 2
Cho hai dao động điều hoà có cùng phương với các phương trình lần lượt là x1=A1.cos(wt + pi/3) và x2= A2.cos(wt - pi/6). Dao động tổng hợp của 2 dao động này có phương trình là x=10cos(wt + phi). Giá trị cực đại của |A1 - A2| là:

1/
HD em làm
lò xo dài l, A=0,0125l ==> khi đến biên giữ ở vị trí cách điểm cố định l ==> phần cố định chiếm 8/9 chiều dài lò xo ==> k1=(9/8)k và k2=9k
Dùng ĐLBTNL
Gọi W chưa giữ lò xo ==> W=1/2kA^2
Khi đến biên : Wt=1/2kA^2, do giữ chặt 1 phần lò xo ==> lần lò xo bị giữ chặt chiếm một lượng thế năng Wt' = (8/9)Wt=(8/9)W
Phần lò xo động có W'=W-Wt' =  W/9 ==> 1/2mv'max^2 = 1/9(1/2mVmax^2) ==> v;max' = vmax/3 = (A/9).can(k/m)
2/
ve vecto quay ra xét tam giác chứa A1,A2,A và dùng ĐL hàm sin sẽ được
10/sin90 = A1/sin(a)=A2/sin(90-a) = (A1-A2)/(sina-sin(90-a))
em dùng công thức sin - sin rồi cho mẫu số max em sẽ tìm được |A1-A2|max