Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 10:20:26 AM Ngày 04 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23568Tiêu đề: Tính cường độ điện trường do bán cầu có mật độ điện mật
Gửi bởi: tmtd trong 10:20:26 AM Ngày 04 Tháng Một, 2016
Tính cường độ điện trường do bán cầu có mật độ điện mật [tex]\sigma[/tex] gây ra tại tâm O của bán cầu.
Nhờ mn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Tính cường độ điện trường do bán cầu có mật độ điện mật
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 11:25:10 PM Ngày 04 Tháng Một, 2016
Tính cường độ điện trường do bán cầu có mật độ điện mật [tex]\sigma[/tex] gây ra tại tâm O của bán cầu.
Nhờ mn giúp đỡ

Bài này đã được tôi giải rồi , lần sau bạn sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi nhé .
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18810.0